Een preek voor elke dag

Gemiddeld gebaseerd op 0 reviews
0 van de 5 gebaseerd op 0 reviews

Beluister hier alle podcast afleveringen van Een preek voor elke dag

Totaal 620 afleveringen

Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel materialen zijn vertaald vanuit het Engels, maar er raken ook steeds meer Nederlandse predikanten en sprekers betrokken bij de bediening van Geloofstoerusting. Van een digitaal platform is Geloofstoerusting in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een beweging die jongeren en ouderen verenigt in hun verlangen om God te dienen en op diverse plaatsen in het land activiteiten organiseert. Het is een vreugde om te zien hoe God het werk van Geloofstoerusting gebruikt om de onwankelbare vreugde en de rijkdom van Zijn genade uit te delen aan jongeren én ouderen. Soli Deo Gloria! Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar geloofstoerusting.nl/doneren

Ds. F. van Binsbergen | Opnieuw geboren… en dan? | 1 Petrus 1:13-19 42:41
ma 16 mei 2022

Ds. F. van Binsbergen | Opnieuw geboren… en dan? | 1 Petrus 1:13-19

Tekst: 1  Petrus 1: 13-19Thema: Opnieuw geboren…. en dan?1.      Wees nuchter (vs. 13)2.      Keer niet terug naar vroeger (vs. 14)3.      Wees heilig (vs. 15-16)4.      Wandel in de vreze des Heeren (vs. 17-19)Bijbeltekst:  "[13] Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.     [14] Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.     [15] Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,     [16] want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.     [17] En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,     [18] in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,     [19] maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam."Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 1 mei 2022Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2022/05/Laankerk.2022-05-01_1_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Messemaker | Niets kan ons scheiden van de liefde van God | Romeinen 8:38 en 39 43:54
zo 15 mei 2022

Ds. M. Messemaker | Niets kan ons scheiden van de liefde van God | Romeinen 8:38 en 39

Romeinen 8:38 en 39"Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige of toekomstige dingen, noch hoogte, diepte of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."Spreker: Ds. M. MessemakerDatum: 1 mei 2022Locatie: HG CillaarshoekBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/479/events/recording/165142080000479 ★ Support this podcast ★

Dr. H. van den Belt | Hoe kunnen wij het Licht verspreiden? | Handelingen 26 51:10
za 14 mei 2022

Dr. H. van den Belt | Hoe kunnen wij het Licht verspreiden? | Handelingen 26

Spreker: Dr. H. van den BeltDatum: 1 mei 2022Locatie: Joriskerk AmersfoortBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/689/events/recording/165142080000689 ★ Support this podcast ★

Ds. A. Th. van Olst | Wees standvastig! | 1 Korintiërs 15:58 22:24
vr 13 mei 2022

Ds. A. Th. van Olst | Wees standvastig! | 1 Korintiërs 15:58

1 Korintiërs 15:58   "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere."Spreker: Ds. A. Th. van OlstDatum: 1 mei 2022Locatie: EC Antwerpen DeurneBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/165139200001709 ★ Support this podcast ★

Ds. A.A.F van de Weg | Onze denkbeelden van God | Romeinen 10:6-21 42:54
do 12 mei 2022

Ds. A.A.F van de Weg | Onze denkbeelden van God | Romeinen 10:6-21

We lazen Deuteronomium 4: 10 - 20, Romeinen 10: 6 - 21 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 35.Het thema is: "Het Woord van God over onze denkbeelden van God"1. De betekenis van het tweede gebod2. Het belang van het tweede gebodSpreker: Ds. A.A.F. van de WegDatum: 24 april 2022Locatie: HHG ApeldoornBron: https://www.youtube.com/watch?v=NnewOScY1hg&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★

Ds. F. van Binsbergen | De kracht van het gebed | Jakobus 5:13-20 42:31
wo 11 mei 2022

Ds. F. van Binsbergen | De kracht van het gebed | Jakobus 5:13-20

Spreker: Ds. F. van BinsbergenDatum: 1 mei 2022Locatie: Laankerk RotterdamBron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2022/05/Laankerk.2022-05-01_2_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast ★

Ds. J. IJsselstein | Jezus verschijnt aan de discipelen | Lukas 24:36-46 50:26
di 10 mei 2022

Ds. J. IJsselstein | Jezus verschijnt aan de discipelen | Lukas 24:36-46

Spreker: Ds. J. IJsselsteinDatum: 1 mei 2022Locatie: GG Kapelle BiezelingeBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77/events/recording/165139200000077 ★ Support this podcast ★

Ds. J.C. de Groot |  Jezus, het Licht der wereld | Johannes 12: 44-47 47:00
ma 9 mei 2022

Ds. J.C. de Groot | Jezus, het Licht der wereld | Johannes 12: 44-47

Spreker: Ds. J.C. de GrootDatum: 1 mei 2022Locatie: Ichthuskerk SoestBron: https://www.youtube.com/watch?v=-ZTeIeRUbRM&ab_channel=IchthuskerkSoest★ Support this podcast ★

Dr. J.B. ten Hove | Het anker van de hoop | Hebreeën 6:4-20 45:38
zo 8 mei 2022

Dr. J.B. ten Hove | Het anker van de hoop | Hebreeën 6:4-20

Spreker: Dr. J.B. ten HoveDatum: 1 mei 2022Locatie: Vredeskerk VeenendaalBron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/759/events/recording/165139020000759 ★ Support this podcast ★

Ds. M. Klaassen | De opstanding en het Evangelie | 1 Korinthe 15: 5-10 58:09
za 7 mei 2022

Ds. M. Klaassen | De opstanding en het Evangelie | 1 Korinthe 15: 5-10

Schriftlezing:     1 Korinthe 15: 1-11Kerntekst:           Vers 5-10Spreker: Ds. M. KlaassenDatum: 24 april 2022Locatie: Hervormd ArnemuidenBron: https://www.youtube.com/watch?v=PP8LpFUimac&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden★ Support this podcast ★