Een Oorlog Reeds Verloren

Gemiddeld 5,0 gebaseerd op 3 reviews
5 van de 5 gebaseerd op 3 reviews

Beluister hier alle podcast afleveringen van Een Oorlog Reeds Verloren

Totaal 199 afleveringen

Een Oorlog Reeds Verloren is de podcast van Sven-Ake Hulleman, waarin hij de huidige systeemcrisis en haar wortels bespreekt en onderzoekt hoe de onthechte mens zichzelf kan terugvinden. Alleen of met een gast, met een lach of met zwaar geschut, maar altijd met de waarheid. https://eenoorlogreedsverloren.nl/

#2.14: #Stopdemachine 01:02:28
zo 26 apr 2020

#2.14: #Stopdemachine

Terwijl de intelligente lockdown waarin het land verkeert voortduurt neemt bij velen ook de onvrede toe. De combinatie van beperkte bewegingsvrijheid en toenemende economische onzekerheid zorgt ervoor dat de bereidwilligheid van sommigen om zich naar het gezag te schikken ernstig onder druk komt te staan; op Twitter is momenteel zelfs de hashtag #stopdelockdown trending. De regering, met haar spreekbuizen Rutte, Koolmees en de Jonge voorop, staat ontegenzeggelijk voor duivelse dilemma's. Waar de bevolking echter genoegen moet nemen met karige hulppakketten die voor velen slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn in het licht van de economische schade die zij oplopen, vliegen elders de miljarden in het rond om de Europese Unie (haar lidstaten én haar banken) en nu ook de KLM overeind te houden. Is het zo verwonderlijk dat de onderbuik dan opspeelt? Dat er mensen zijn die gaan tegenstribbelen wanneer het systeem zó duidelijk het eigen overleven boven dat van haar burgers stelt? Sven draagt in deze uitzending een aantal oplossingen aan waarmee de bevolking wél geholpen wordt, waaruit daadwerkelijke betrokkenheid met de mensen die in de problemen zitten spreekt. Het kan allemaal heus wel anders, wat ontbreekt is de politieke wil. Er is een uitkomst, die veel simpeler is dan men beseft. De macht ligt namelijk wel degelijk bij het volk, motor én de brandstof van het systeem. Geen demonstraties, geen petities en al helemaal geen vandalisme of geweld, middelen die allemaal netjes ingekaderd zijn in het systeem dat daarmee slechts de schijnvrijheid in stand houdt. Nee; uw macht, en de enige manier om hen op de knieën te krijgen, ligt in het feit dat u kunt zeggen: ik doe niet meer mee. Sven Hulleman deelde eerder al een modelbrief waarmee ondernemers zich kunnen beroepen op het burgerlijk wetboek wanneer zij niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ondernemersbrief/ Deze week zal een tweetal nieuwe brieven voor andere situaties gedeeld worden.

Vrijheid als voorrecht: teer vaasje in een ijzeren vuist 40:23
wo 22 apr 2020

Vrijheid als voorrecht: teer vaasje in een ijzeren vuist

In rustige tijden is het niet moeilijk om te vertrouwen op de overheid. Men stemt wat, men klaagt wat en gaat weer over tot de orde van de dag, zichzelf vrij wanend in de democratische rechtsstaat. Echter, wanneer de pleuris uitbreekt, de overheid de teugels aanhaalt en hij zijn dictatoriale trekken laat zien, wordt men hardhandig uit deze droom wakker geschud. Zo ook nu, wanneer het volk gebukt gaat onder de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus, die mensen ernstig in hun bewegingsvrijheid beperken en zware economische schade toebrengen. Of het gerechtvaardigd is is op zijn best achteraf pas met volledige zekerheid te zeggen, of het wettelijk is is een andere vraag. Sven bekijkt naar aanleiding van vragen die hem zijn gesteld de situatie op juridisch niveau en bespreekt de conflicten die hij daar tegenkomt. U kunt zich afvragen of een globale pandemie bestreden kan worden zonder tijdelijke vrijheidsbeperkingen. Het leed van de slachtoffers, de mensen die alleen sterven en hun nabestaanden maar ook dat van degenen die de rest van hun dagen met longschade moeten slijten, stelt de regering ontegenzeggelijk inderdaad voor duivelse dilemma's. Wat mag er kapot om het andere te redden? Hoeveel moet de een lijden om de ander te beschermen? Nederland gaat een onzekere tijd tegemoet. Duidelijk is nu echter dat in de democratische rechtsstaat uw vrijheden niet meer zijn dan privileges, eenzijdig op te zeggen door uw meesters.

#2.13: Eendracht maakt macht 21:52
zo 19 apr 2020

#2.13: Eendracht maakt macht

Nu er steeds meer kleine én grote ondernemingen in de problemen raken door de gevolgen van het coronavirus zwelt de landelijke discussie over versoepeling dan wel beëindiging van de overheidsmaatregelen. Terwijl men in Den Haag inzet op het ontwikkelen en inzetten van een corona-app, met alle zorgelijke implicaties qua privacy van dien, wordt het steeds duidelijker dat de financiële noodpakketten niet afdoende zijn om massale faillissementen te voorkomen. Eerder deelde mr. Sven Hulleman via deze podcast al een door hem opgestelde modelbrief (https://eenoorlogreedsverloren.nl/ondernemersbrief/) waarmee ondernemers in betalingsnood zich kunnen beroepen op het burgerlijk wetboek. Vandaag de oproep aan allen om de linies te sluiten; het bureaucratische overheidsapparaat is blind voor het individu en men kan er niet van uitgaan dat alles vanzelf op zijn pootjes terechtkomt. De economische gevolgen van de pandemie zullen nog jaren voelbaar blijven. Juist nu, nu iedereen gedwongen wordt afstand te bewaren tot elkaar, is het essentieel dat in deze juridische strijd de handen ineen geslagen worden. Opdat het systeem zijn mensen weer gaat dienen, in plaats van vermalen.

De terugkeer van de Annunaki | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten #5 14:44
vr 17 apr 2020

De terugkeer van de Annunaki | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten #5

Het is u wellicht niet ontgaan dat, te midden van alle geopolitieke roerselen, ook in de wereld van het goud de boel niet stilstaat. Is dit simpelweg te verklaren met economische ontwikkelingen of zou er meer aan de hand kunnen zijn? Als men in crisistijd terugvalt op het tastbare en waardevaste edelmetaal, waar ontleent het die waarde dan aan? Er schijnt een planeet meer dan ons altijd geleerd is deel uit te maken van ons zonnestelsel. Deze planeet heeft een baan om de zon die afwijkt van alle anderen, waardoor hij slechts eens in de zoveel duizend jaar bij ons in de buurt komt. Dit is, volgens sommigen, de thuisplaneet van de Annunaki, een ras van mensachtige wezens die door oude beschavingen werden gezien als goden. Zouden zij de architecten zijn van onze wereld, van ons genoom? Hebben zij ons gemaakt in hun evenbeeld, of om hen te dienen? Hebben zij hun sporen achtergelaten op aarde om ons voor te bereiden op hun terugkeer? Enki, Enlil, Mardoek; kunnen wij hen eerdaags terug op aarde verwachten en zo ja, zullen zij ons willen verheffen of onderwerpen? Welke van de twee het ook wordt; naar het schijnt hebben ze er goud voor nodig. Veel goud.

Tussen hemel en aarde: komeet Atlas en asteroïde 1998 OR2 19:51
wo 15 apr 2020

Tussen hemel en aarde: komeet Atlas en asteroïde 1998 OR2

Terwijl men op aarde de handen vol heeft aan de pandemie van COVID-19 en de economische gevolgen die de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden met zich meebrengen, zijn er ver boven onze hoofden heel andere dingen aan de hand. Komeet C/2019 ATLAS en asteroïde 1989 OR2 doorkruisen ons zonnestelsel en zullen de aarde de komende tijd op zeer korte afstand naderen. Juist nu de observatoria gesloten zijn in verband met het coronavirus... Zouden deze fenomenen met elkaar te maken kunnen hebben? Voor veel mensen een absurde gedachte, echter aanzienlijk minder vergezocht dan het wellicht in eerste instantie lijkt; wanneer men zich realiseert dat wij allemaal grote zakken water met mineralen zijn is de invloed van een verstoring van het elektromagnetische veld van de aarde verre van insignificant. Sven poneert een hypothese voor u om te overwegen. Of deze u aanspreekt of niet, wij houden de komende tijd de sterren in de gaten...

Overmacht & onvoorziene omstandigheden: een modelbrief voor ondernemers 07:15
ma 13 apr 2020

Overmacht & onvoorziene omstandigheden: een modelbrief voor ondernemers

Onlangs sprak Sven Hulleman voor de podcast met ondernemer Michael Meeuwisse, eigenaar van Bodega de Posthoorn in Den Haag, over de onhoudbare situatie voor de horeca als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus. Michael staat daarin niet alleen; met hem komen vele ondernemers in acute betalingsnood door het soms zelfs geheel uitblijven van omzet. De door de overheid beloofde noodpakketten zijn voor hen niet genoeg om overeind te kunnen blijven en in verschillende sectoren wordt de noodklok geluid voor massaal dreigende faillissementen. Opschorting van een deel van hun financiële verplichtingen lijkt de enige mogelijkheid om dit scenario af te wenden. Sven heeft, in zijn hoedanigheid als jurist en vanuit zijn stichting RED, een modelbrief opgesteld voor ondernemers waarmee zij zich kunnen beroepen op het burgerlijk wetboek, Boek 6, artikelen 2, 74, 75 en 258 wanneer zij niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De brief is te vinden via de volgende link: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ondernemersbrief/ Omdat ondernemers niet de enigen zijn die in de portemonnee worden getroffen door de crisis zal deze brief binnenkort opgevolgd worden door varianten voor verschillende situaties en instanties. Als u iemand kent die hier mogelijk iets aan heeft, schroom dan niet om hen deze link door te sturen.

#2.12: Je maintiendrai 21:12
zo 12 apr 2020

#2.12: Je maintiendrai

Terwijl wereldwijd mensen in al dan niet 'intelligente' lockdowns thuis zitten met alle economische implicaties van dien voor henzelf, hun werkgevers én hun overheden, gaan andere zaken niet alleen onverstoord verder; ze lijken zelfs doorgedrukt te worden. Wanneer het gaat om veiligheid is er meer mogelijk dan anders. De noodzaak is helder, het draagvlak is breed, de belangen zijn groot en de anders zo stroperige bureaucratie waaronder onze ooit zo zwaarbevochten rechten en vrijheden bedolven zijn vertoont ineens daadkracht en voortvarendheid. Maar wanneer uit naam van onze veiligheid met deze hervonden daadkracht aan de ene kant vrijheden en privacy ingeperkt worden en aan de andere kant partijen vrij spel lijken te krijgen om burgerrechten met voeten te treden, is het dan werkelijk zo vreemd dat er mensen zijn die dit niet vertrouwen? De tegenstrijdige berichtgeving en de troebele belangenstructuren achter deze ontwikkelingen rechtvaardigen op zijn minst enkele grote vraagtekens. Van corona-apps tot een opt-out voor het elektronisch patiëntendossier, van de aanleg van het 5G-netwerk tot het ridiculiseren en censureren van kritische geluiden als 'complotten'; in een samenleving onder dreiging van een onzichtbaar gevaar zijn deze zaken olie op het vuur van de angst. Het bewaken van de vrijheid is een taak die maar tot op zekere hoogte is uit te besteden. Uiteindelijk vormen we samen de laatste verdedigingslinie.

Van ziel en zorgzaamheid 07:07
zo 12 apr 2020

Van ziel en zorgzaamheid

Op deze Eerste Paasdag een positieve boodschap van verbinding en liefde. Dankzij de Coronacrisis brengen velen deze dag, waarop de wederopstanding van Christus wereldwijd gevierd wordt in verschillende mate van commercialisering, anders door dan voorgaande jaren. Het traditionele samenzijn wordt ontmoedigd om het risico op besmetting te verkleinen en maakt plaats voor virtueel contact via digitale wegen. Een uitkomst en een verrijking, maar is het een vervanging? Is na onze vrijheid ook onze menselijkheid aan de beurt om ingekaderd te worden? Gereguleerd, gesimuleerd? Laten wij op deze dag daarom vooral stil staan bij dat wat ons menselijk maakt maar wat niet in enen en nullen beschreven kan worden; opdat het altijd zo moge blijven. Wij wensen bij deze állen een zalig Pasen!

Stille Zaterdag 02:19
za 11 apr 2020

Stille Zaterdag

Minder massaal beleefd dan de dagen die haar omsluiten is Stille Zaterdag, de dag dat christenen herdenken dat Jezus in het graf lag. Op deze dag, waarop de kerkklokken traditioneel niet luiden tot de paaswake, deelt Sven een gedicht dat hem na aan het hart ligt en welke ook in deze tijd zijn resonantie vindt. Begrafenisblues Zet stil die klokken. Telefoon eruit. Verbied de honden hun banaal geluid. Sluit de piano's, roep met stille trom de laatste tocht van deze dode om. Laat een klein vliegtuig boven 't avondrood de witte boodschap krassen: Hij is dood. Doe crêpepapier om elke duivekraag en hul de luchtmacht in het zwart, vandaag. Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost, hij was al mijn verdriet en al mijn troost, mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied, voor altijd, dacht ik. Maar zo was het niet. Laat in de sterren kortsluiting ontstaan, maak ook de zon onklaar. Begraaf de maan Giet leeg die oceaan en kap het woud: niets deugt meer, nu hij niet meer van me houdt. (vertaling Willem Wilmink)